Themasessie 3 'Afwegingen rond oplossingsrichtingen' - Duurzame, Circulaire Economie

445 keer bekeken 0 reacties

In deze sessie bespraken we afwegingen rondom oplossingsrichtingen voor Duurzame, Circulaire Economie. We inventariseerden voors en tegens, directe en indirecte effecten, en voorwaarden waaronder een oplossingsrichting kansrijk is. Ook bespraken we dilemma’s en spanningsvelden in het milieubeleid.

Methodologie

In themasessie 2 (d.d. 12 december 2022) hebben deelnemers 322 oplossingsrichtingen gegenereerd binnen de drie thema’s van het NMP. Voor themasessie 3 is daaruit een selectie gemaakt van 18 oplossingsrichtingen, verdeeld over de drie thema’s.

Voor het thema Duurzame, Circulaire Economie bespraken we een selectie van acht belangrijke, relevante mogelijke oplossingsrichtingen. Het uiteindelijke NMP zal meer oplossingsrichtingen beschrijven. Voor het nut van deze themasessie hebben we gekozen voor een kleiner aantal, zodat we meer aandacht en tijd per oplossingsrichting konden besteden.

Het doel van de sessie was om afwegingen te bespreken rond deze oplossingsrichtingen: voors, tegens, effecten (positief en negatief, direct en indirect), spanningsvelden en dilemma’s.

Deze afwegingen zijn besproken met de Disney-methode. Deelnemers hebben zich achtereenvolgens in drie rollen verplaatst en nagedacht over de voordelen en nadelen van een oplossingsrichting. En de randvoorwaarden waaronder een oplossingsrichting haalbaar zou kunnen zijn.

Deelnemers hebben ook per oplossingsrichting de effecten ingeschat op milieu, gezondheid, biodiversiteit, klimaat en kosten. De resultaten zijn gebaseerd op de inschatting van 97 deelnemers aan themasessie 3 en dienen dus indicatief gelezen te worden. Soms zijn de inschattingen namelijk gebaseerd op de inschatting van een klein aantal deelnemers.

Oplossingsrichtingen voor Duurzame, Circulaire Economie

  1. Alle nieuwe gebouwen verplicht fossielvrij verwarmen.
  2. Gezonde en milieuvriendelijke producten goedkoper maken, ongezonde duurder.
  3. Een heffing op primaire fossiele plastics ten gunste van bio-based en gerecyclede plastics.
  4. Verhogen budget MIA/VAMIL beschikbaar voor de milieulijst innovatieve technieken.
  5. Rapportageplicht over maatschappelijke verantwoordelijkheid ondernemers in wereldwijde ketens.
  6. Meer samenhang bieden in het overheidsbeleid om daarmee bedrijven mee investeringszekerheid te bieden.
  7. Invoering van een toelatingssystematiek voor (chemische) stoffen naar model van medicijnen.
  8. Uitbreiding capaciteit voor toezicht en handhaving op milieuschade en vervuiling (VTH).

Reageren?

De resultaten van themasessie 3 zijn te vinden in het bijgevoegde bestand. Deze terugkoppeling vat per oplossingsrichting de belangrijkste voors, tegens en randvoorwaarden samen. Heeft u aanvullingen of opmerkingen? Laat dan hieronder een reactie achter. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties

Cookie-instellingen