Meedoen

Bij het werken aan grote maatschappelijke opgaven is het noodzakelijk om in een vroeg stadium met alle belanghebbenden in gesprek te gaan. Een gezonde, schone, veilige leefomgeving is voor alle inwoners van Nederland belangrijk. Niet alleen voor de overheid.

Er zijn verschillende momenten waarop we u naar uw mening vragen. Dit doen we via formele, wettelijk verplichte zienswijzenprocedures en informele participatiemomenten. In het (ontwerp)participatieplan kunt u lezen hoe we dat willen doen. We zijn ervan overtuigd dat in de samenleving veel ideeën zijn, die we in het Nationaal MilieuProgramma mee moeten nemen. Daarom kiezen we ervoor tijdens het opstellen van het NMP regelmatig met belanghebbenden in gesprek te gaan. Onder belanghebbenden verstaan we overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners.

Start participatieproces Nationaal MilieuProgramma

Het participatieproces startte met een zienswijzenprocedure op 24 augustus over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het (ontwerp)participatieplan. Op het platform participatie kunt u meer informatie over de zienswijzenprocedure vinden. We gebruiken deze zienswijzenprocedure als toets: hebben we dingen over het hoofd gezien? Zijn er dingen die we niet goed hebben begrepen? Zijn alle belangen in kaart gebracht? Zienswijzenprocedures zijn toetsend van aard. Bij het opstellen van het NMP vinden we deze toets niet genoeg.  

Publieksvriendelijke versie Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is technisch van aard. Daarom hebben we een publieksvriendelijke versie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gemaakt.  De publieksvriendelijke versie maakt geen onderdeel uit van de zienswijzenprocedure. U kunt daar dus geen zienswijze op indienen. 

Documenten waar u op kon reageren

Van 24 september tot en met 4 oktober 2022 kon u reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het (ontwerp)Participatieplan. In de reactienota vindt u de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op alle ingekomen zienswijzen. 

Cookie-instellingen