Themasessie 1 'Streefbeelden en doelen' - Duurzame, Circulaire Economie

561 keer bekeken 0 reacties

In themasessie 1 hebben we het streefbeeld besproken: een ideaalbeeld van een Duurzame, Circulaire Economie omstreeks 2050. Met de deelnemers hebben we het streefbeeld aangescherpt en verrijkt. De oplossingsrichtingen die uiteindelijk in het NMP komen, moeten gaan bijdragen aan dit streefbeeld.

Op 17 november 2022 hebben we een eerste versie van het streefbeeld besproken met belanghebbenden. De resultaten daarvan hebben het streefbeeld verrijkt tot voorlopig het volgende beeld:

Meer doen met minder’ is voor producenten en consumenten de koers richting een duurzame en circulaire ontwikkeling van onze economie. Er zijn grenzen aan de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen. Milieuvervuiling en schade dient tot een minimum te worden beperkt. Een keuze tussen welzijn, welvaart en een betere leefomgeving is geen keuze. Wij stellen duurzame productie en consumptie centraal.

De opgave om een duurzame en circulaire economie te ontwikkelen is een prioriteit in het NMP. We willen dat economische prestaties hand in hand gaan met zorg voor leefomgeving en ecosystemen, op een sociaal verantwoorde manier. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor het bedrijfsleven. Zij zijn het beste toegerust om, door economische kansen te verzilveren, handen en voeten te geven aan de noodzakelijke duurzame ontwikkeling van producten en diensten. Overheden scheppen met beleidsmaatregelen de randvoorwaarden om de milieuprestatie te verbeteren. Consumenten sturen met hun gedrag, het succes van duurzame producten en diensten.

Samen werken we zo aan een bloeiende economie. Een economie waarin ambachten en kleinschaligheid meer worden gewaardeerd, waarin wordt geïnvesteerd in de kwalitatief goede medewerkers en banen en arbeid meer wordt beloond. Een economie waardoor burgers kunnen wonen in een fijne vertrouwde leefomgeving. Zonder zwerfafval en schadelijke stoffen. In een circulaire economie waarin vrijwel alleen herbruikbare en hernieuwbare grondstoffen in omloop zijn. Waarin producten opnieuw kunnen worden gebruikt of hoogwaardig worden gerecycled.

Op een wereldwijd speelveld komt een groeiend aanbod aan duurzame producten en diensten tot stand. In schadevrije ketens nemen bedrijven, overheden en consumenten samen de verantwoordelijkheid.

Dit streefbeeld is een levende tekst en blijft in ontwikkeling tijdens het schrijven van het NMP. Hieronder kunt u uw ideeën over dit streefbeeld delen.

 

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen